Privacy

SIEGER GmbH vindt het belangrijk om aan de gebruiker van het Web duidelijk te maken hoe zij met persoonsgegevens omgaat. In het navolgende wordt uitleg gegeven over welke informatie wordt verzameld en hoe daar mee wordt omgegaan.

Toelichting privacy

 

U kunt in het algemeen alle internetsites van SIEGER GmbH oproepen zonder dat u persoonlijke gegevens worden gevraagd. Indien in uitzonderingsgevallen uw naam, adres of andere persoonlijk gegevens nodig zijn, dan wordt u daarop vooraf geattendeerd. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om de dienstverlening van SIEGER GmbH te verbeteren.

Als u besluit om uw persoonlijke gegevens via internet aan SIEGER GmbH te verstrekken waardoor bijvoorbeeld correspondentie afgewikkeld kan worden of een bestelling uitgevoerd kan worden, dan wordt met deze gegevens zeer zorgvuldig omgegaan volgens de strenge richtlijnen van de 'Bundesdatenschutzgesetzes' (BDSG).

Door het inloggen op de websites van Sieger GmbH verkrijgen wij gegevens die mogelijkerwijs uw identiteit weergeven (bijvoorbeeld IP-adres, datum en bekeken pagina's van de website). Deze gegevens worden door Sieger gebruikt voor statistische doeleinden. Daarbij handelt SIEGER GmbH volgens de strenge richtlijnen van de 'Teledienstedatenschutzgesetzes' (TDDSG) en de 'Datenschutzverordnung fuer Telekommunikationsunternehmen' (TDSV). Er vindt geen persoonsgebonden opslag van gegevens plaats. Er vindt dus alleen statische verwerking van anonieme gegevens plaats.

Meer informatie over het thema privacy in Duitsland kunt u vinden op

www.bfd.bund.de

 

Verstrekking van gegevens aan derden

 

In het geval dat persoonsgegevens aan een derde partij worden verstrekt om onze dienstverlening (zoals een bestelling) te kunnen uitvoeren, dan wordt gehandeld volgens de richtlijnen van de BDSG en andere wettelijke voorschriften en verdragen in het kader van de privacy. Alleen in het geval van een gerechtelijk besluit is Sieger GmbH verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. In alle andere gevallen verstrekt Sieger GmbH geen persoonsgegevens aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de persoon in kwestie.

 

Zekerheid

 

Sieger GmbH slaat persoonsgegevens op op streng beveiligde servers in Duitsland. Slecht een zeer beperkt aantal medewerkers van Sieger GmbH heeft toegang tot deze gegevens.

 

Recht op inzage


Op schriftelijk verzoek zullen wij u graag over de met betrekking tot uw persoon opgeslagen gegevens informeren.
Neem hiervoor of ook voor een verzoek tot verwijdering van uw gegevens contact op datenschutz@sieger.eu

 

Verwijderen gegevens

 

Indien U aan Sieger GmbH aangeeft dat u niet wilt dat uw gegevens nog langer gebruikt worden dan zal Sieger GmbH direct actie ondernemen. Gegevens die in dat geval nog nodig zijn om een uitstaande order te verwerken, worden pas na uitvoering van de order verwijderd.

 

Gebruik van cookies

 

Sieger GmbH maakt alleen gebruik van cookies als het voor de gebruiksfunctie nodig is zoals het vergemakkelijken van de navigatie op de website.
De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt uw browser zo instellen dat u een bericht krijgt als een cookie verzonden wordt.

 

Links naar andere websites

 

De websites van Sieger GmbH bevatten links naar andere websites. Sieger GmbH heeft geen invloed op de redactionele inhoud van die websites en weet daarom niet of de gelinkte websites persoonsgegevens volgens de eerder genoemde richtlijnen behandelen.

 

Reclame

 

De websites van Sieger GmbH bevatten doorgaans geen reclame. Maar in het geval dat een website reclame bevat dan loopt die via een externe Adserver. De via het reclameblok verkregen gegevens (Adimpressions, AdKlicks) worden alleen gebruikt voor statische verwerking. Er worden daarbij geen persoonsgegevens gebruikt. Sieger GmbH heeft in dit geval geen invloed op het al of niet gebruik van cookies.

 

 

 

Algemene informatie website